بیمه باربری

بیمه های باربری شامل بیمه حمل داخلی و بیمه های حمل و نقل بین المللی است:

۱– بیمه حمل داخلی
این بیمه محموله هایی که مبدأ، مقصد و مسیر حمل آن ها در محدوده جغرافیایی ایران قرار دارد را در مقابل خطرهای ناشی از حادثه وارد به وسیله نقلیه، آتش سوزی، انفجار، پرت و واژگون شدن تحت پوشش قرار می‌دهد و در صورت درخواست بیمه گذار با دریافت حق بیمه اضافی، دامنه پوشش را به خسارت‌های ناشی از عملیات تخلیه و بارگیری، سرقت کل محموله، شکست و ریزش و آب دیدگی و … تعمیم می‌دهد.

۲- بیمه‌های حمل و نقل بین المللی
شامل انواع محموله‌های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی است و براساس شرایط استاندارد مؤسسه بیمه گران لندن، با هر یک از شرایط A, B, C و … که مورد تأیید بیمه گران و مراجع حقوقی بین المللی است، صادر می‌شود.