بیمه تجهیزات الکترونیکی (E.E.I)

این بیمه ­نامه خسارت­ های وارد شده به انواعِ تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در کارگاه­ های صنعتی، صنایع، لوازم تحقیقاتی و آزمایشگاهی، لوازم اداری، سیستم­ های هشداردهنده، تجهیزات مهندسی، تجهیزات اندازه­ گیری، دستگاه­ های کنترل و عیب­ یاب، تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری، دستگاه­ های آزمایش مواد، تجهیزات رادیو تلویزیونی و مخابراتی، رایانه و سیستم­ های رایانه­ ای، تجهیزات پزشکی و مانند آن را زیر پوشش قرار می­ دهد. خطرات زیادی از جمله خطرهای ناشی از تمیز کردن دستگاه، بازدید دستگاه در هنگام کار، افتادن، برخورد جسم خارجی، نوسانِ برق داخل دستگاه، سرقت، سقوط، جابه جایی، واژگونی، آتش­ سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و توفان، سیل و آب­گرفتگی، این نوع تجهیزات را تهدید می­ کند که می­ تواند زیر پوشش این بیمه­ نامه قرار گیرد.

در این بیمه­ نامه می­ توان سه نوع پوشش بیمه ­ای را نام برد.

  • پوشش نرم افزاری
  • پوشش هزینه اجاره به کارگیری دستگاه های جایگزین
  • پوشش سخت افزاری یا خسارت فیزیکی ناگهانی وارد به دستگاه