بیمه تولیدکنندگان

این بیمه خسارت های مالی و یا بدنی ناشی از نقص کالای تولیدی و فروخته شده (دارای استاندارد) به مصرف کننده و اشخاص ثالث را که ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار باشد، تحت پوشش قرار می دهد.
این نوع بیمه در دو بخش از (خدمات گارانتی) و بیمه (مسئولیت تبعی ناشی از محصول) عرضه می شود و انواع آن :

• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان عایق های رطوبتی
• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان جرثقیل های سقفی
• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان لوله های آبرسانی و شبکه آبیاری و ….. (PVC)
• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان قطعات مورد استفاده در خودرو مانند سیلندر، صفحه کلاج و…..
• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کپسول های آتش نشانی
• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان دستگاه های فیزیوتراپی