بیمه ماشین آلات

1- بیمه ماشین­ آلات و تجهیزات پیمانکاران (C.P.M)

این بیمه­ نامه خسارت­های فیزیکی وارد شده ناشی از بروز خطرات با منشاء بیرونی، به ماشین­ آلات و تجهیزات پیمانکاری و کشاورزی مانند: لودر، بولدوزر، گریدر، سایدبوم، لیفت تراک، کمباین، تراکتور، جرثقیل، دکل­ های حفاری، دستگاه­ های جوشکاری، پمپ، کمپرسور، ژنراتور و مانند آنها را که ابزار کار پیمانکاران می­ باشد، تحت پوشش قرار می­ دهد.

2– بیمه شکستِ ماشین­ آلات (MB)

این بیمه ماشین­ آلات و تأسیساتی را که نصب شده و درحال بهره­ برداری هستند، زیر پوشش قرار می­ دهد. کارگاه و کارخانه­ های درحال کار از جمله مواردی هستند که در بیمه شکستِ ماشین­ آلات بیمه می­ شوند. بیمه شکستِ ماشین­ آلات خسارت­ های فیزیکی پیش­ بینی نشده و ناگهانیِ وارد به انواع ماشین­ آلات را که ناشی از طرح ِغلط، عیب و نقص مربوط به ساخت، اجرایِ نادرست کار، فقدان مهارت، بی­­ دقتی، نوسان برق، انفجار فیزیکی و نیروی گریز از مرکز باشد، را بیمه می­ کند.

خطرهایی مانند توفان، سیل، زلزله، طغیان آب، لغزش و رانش زمین نیز با پرداخت حق بیمه اضافی در این بیمه قابل بیمه­ شدن می­ باشند.

3– بیمه عدم­النفع ناشی از شکستِ ماشین­ آلات (MLOP)

این بیمه کامل ­کننده بیمه شکستِ ماشین­ آلات می­ باشد و چنانچه در اثرِ خطراتِ ناگهانی و خسارت وارد به ماشین­ آلات، وقف ه­ای در تولید کارخانه به وجود آید، زیان ناشی از توقف تولید را که شامل هزینه­ های جاری و حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته خواهد بود، بیمه­ می کند. شایان توجه است، زیانِ ناشی از عدمِ تولید، به طور معمول به مراتب بیشتر از خسارت فیزیکی وارد به ماشین­ آلات خواهد بود.